YAMAHA

YAMAHA DS950

Yamaha DS950 - стул барабанщика

 

28990руб.

YAMAHA DS840

Yamaha DS840 - стул барабанщика

19990руб.

YAMAHA DS750

Yamaha DS750 - стул барабанщика

 

10490руб.

YAMAHA WS865A

Yamaha WS865A - подставка для 2-х томов (for YESS)

 

25990руб.

YAMAHA WS865

Yamaha WS865 - подставка для 2-х томов (for YESS)

6750руб.

YAMAHA WS860

Yamaha WS860 - подставка для 2-х томов (for YESS)

25990руб.

YAMAHA SS950

Yamaha SS950 - Стойка для малого барабана

25490руб.

YAMAHA SS850

Yamaha SS850 - Стойка для малого барабана

14490руб.

YAMAHA SS740A

Yamaha SS740A - стойка для малого барабана

10490руб.

YAMAHA LNP6F3 Emerald Shadow Sunburst

Yamaha LNP6F3 Emerald Shadow Sunburst - томы 10"12"16" , том-холдер (Live Custom Oak)

 

66200руб.